PENYERAHAN DANA QURBAN KE LAZIZMU DAERAH KARANGANYAR

Alhamdulillah, Lazizmu SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar menyerahkan dana Qurban ke Lazizmu Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 21 Juta rupiah.